We helpen u met het veilig maken en houden van uw informatievoorziening.
Onze 3600 benadering van beveiliging levert een bij uw organisatie passende informatiebeveiliging met aandacht voor risico's, de techniek en organisatie.  

We zorgen voor:

 • Analyse van risico's en vaststellen van maatregelen.
  Afgestemd op uw organisatie, wettelijke eisen en belang van de informatie, met als doel voldoende en effectieve beveiliging;
 • Vaststellen van vereiste technische voorzieningen en maatregelen.
  Risico's, belang van informatie en bedrijfsdoelstellingen bepalen wat noodzakelijk is;
 • Organiseren van de technische maatregelen.
  Met verantwoordelijke IT'ers zorgdragen voor aanbrengen van de beveiligingsmaatregelen.
 • Het veilig houden van uw IT.
  Op regelmatige basis controleren van het beveiligingsniveau en adviseren van verbeterpunten.
 • Training en informatie voor gebruikers en verbeteren en werken aan beveiligingsbewustzijn.
  Kennis van gebruikers en omgang met IT systemen is een belangrijke potentieel risico. Kennis kan dit aanzienlijk verkleinen.