Elke organisatie beschikt over een ICT architectuur, al dan niet bewust ontwerpen en gemaakt. Om de voordelen van een architectuur ontwerp ook daadwerkelijk te realiseren is het van belang te "werken onder architectuur". 

Werken onder architectuur betekent dat de architectuur richting geeft aan de ontwikkeling van de ICT, is afgestemd op de business, input biedt voor de mogelijkheden die ICT biedt aan de business en continue bijgehouden wordt. Tenslotte staan de ontwikkelingen van een organisatie niet stil en blijft ICT nieuwe mogelijkheden en kansen bieden.

Maar wat houdt werken onder architectuur in en hoe doe je dat?

Bij het werken onder architectuur hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Architectuur vormt een brug tussen enerzijds de business en anderzijds de technologie en biedt de samenhang tussen business en ICT enerzijds en de ICT bouwblokken onderling. 
  • De ontwikkeling van organisatie en technologie is een continue proces dat op een evolutionaire wijze plaats vindt. Je zou dit ook agile kunnen noemen en technieken toepassen zoals DevOps voor de ICT ontwikkeling.
  • De architect is richtinggevend voor de ontwikkeling van de ICT.

 

De architect of architecten zullen zowel aan richting de business als richting de ICT ontwikkelaars en beheerders activiteiten uitvoeren.

Business

 De architect helpt de business bi het formuleren van de eisen aan de ICT. Daarnaast kan de architect een essentiele rol vervullen richting de business in het bieden van inzicht in de mogelijkheden die ICT in het algemeen biedt en de ICT van de organisatie in het bijzonder. Op deze wijze draagt de architect bij aan het formuleren van de ICT strategie, ICT roadmap en de ontwikkeling van de business.

ICT Ontwikkelaars en beheerders

De tijd van een architectuur opstellen en vervolgens via een lineair waterval model de ICT bouwen conform de ooit bedachte specificaties is voorbij en praktisch ook niet haalbaar (meer). De architect zal nu vooral een rol van directievoerder, product owner in een scrum team of adviseur van een projectmanager vervullen. Onafhankelijk van de exacte rol en mandaat is het van belang nauw betrokken te blijven bij de ontwikkeling, de architectuur vertegenwoordigen, vraagstukken en mogelijke conflicten kunnen oplossen en ontwikkelaars helpen bij de interpretatie van de architectuur en gestelde business eisen. Bij conflicten kan de architect helpen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. De architect of het architectenteam zal ook de samenhang van de verschillende componenten in de ontwikkelketen  bewaken en daarmee uiteindelijk bijdragen aan een passende oplossing. 

Wijzigingen kunnen op deze wijze ook beoordeeld worden op impact en waar nodig bijstelling van plannen.