ERP - Enterprise Resource Planning is een veelomvattend begrip dat zijn oorsprong vindt in productiebedrijven maar nu breed wordt toegepast. ERP omvat de automatisering van de primaire processen voor inkoop, productie en levering van producten en diensten alsmede de administratieve processen die hierop betrekking hebben, waaronder crediteuren en debiteuren, voorraadbeheer en planning van middelen en medewerkers.

ERP is vooral een manier om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen, beginnend bij verkoop en inkoop en verder de productie en levering. ERP systemen betreffen alle primaire processen van een bedrijf en ook ondersteunende processen zoals financiën en HRM.
Veel organisaties hebben het ingevoerd, met wisselend succes. Doordat ERP zo veel bedrijfsprocessen omvat zijn het veelal grote omvangrijke en risicovolle projecten. Veel organisaties hebben het dan ook ingevoerd en met wisselend succes.

Uitdaging: De grootste uitdaging bij ERP-projecten is het sturen, controleren en in de hand houden van het project. Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven waarbij de kosten van het ERP-project vele malen het gebudgetteerde bedrag heeft overschreden. Soms zelfs tot bijna tot een faillissement heeft geleid en vertrek van de bestuurders. Problemen ontstaan onder meer door te hoge ambities, het onderschatten van de organisatorische veranderingen en de inspanning en kosten die gemoeid gaan met het aanpassen van het systeem aan bestaande werkwijzen. De belofte van ERP als standaardoplossing blijkt in de praktijk ook lastig waar te maken. Veel implementaties resulteren in het toevoegen van grote hoeveelheden maatwerk om het systeem in te passen in de organisatie. Maatwerk leidt ook tot hogere operationele kosten. Bij het invoeren van nieuwe versies is er het risico dat delen opnieuw gedaan moeten worden en daarnaast vereist deze maatwerk software ook onderhoud.