Near Field Communication (NFC) en Radio Frequency Identification (RFID) zijn aan elkaar gerelateerde technologieën. Beide zijn gebaseerd op het uitwisselen van informatie over korte afstand via radiogolven. RFID is gebaseerd op informatie-uitwisseling in één richting. NFC gaat uit van tweerichtingsverkeer.
In beide gevallen zendt de bron (ontvanger) een radiopuls uit die beantwoord wordt door de RFID-tag of NFC-chip. Bij RFID zal dit veelal een identificatie zijn van bijvoorbeeld een product of een persoonsbewijs. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om te scannen bij een kassa, goederen te traceren of toegang te verlenen.

Bij NFC kan informatie opgevraagd worden en kunnen zelfs versleutelde dialogen plaatsvinden, waardoor het toepassingsgebied veel groter wordt. Zo zijn bijvoorbeeld betalingssystemen met NFC mogelijk en kan een NFC-chip ingebouwd in een mobiele telefoon meerdere bankpassen en creditcards vervangen.
In de eenvoudigste vorm zijn RFID- en NFC-chips passieve systemen die reageren op een radiopuls van een specifieke frequentie. Systemen met meer mogelijkheden zijn actieve systemen die van stroom voorzien moeten worden, bijvoorbeeld via de accu van de mobiele telefoon.

De ontwikkelingen op het gebied van RFID en NFC gaan gestaag. Een eenvoudige en breed ingevoerde vorm van RFID betreft antidiefstalsystemen in winkels waar producten zijn voorzien van RFID-labels die bij de kassa uitgeschakeld worden. De nieuwste trend is betalen via NFC, dat de chipknip zal vervangen en betalen via mobiele telefoon mogelijk maakt.

Al bekende en goed uitgekristalliseerde toepassingen zijn identiteitskaarten, betaalsystemen zoals de OV-chipkaart; toegangspassen en RFID-tags op producten ter identificatie. In vergelijking met de streepjescode bieden RFID en NFC mogelijkheden om over grotere afstanden te scannen zonder directe zichtverbinding, meer informatie over te dragen en het is minder gevoelig voor weersinvloeden. Daar staan hogere kosten tegenover en een grotere milieubelasting door metalen die in het afval terechtkomen.