ICT Architectuur

ICT optimaal inzetten vraagt om afstemming van de bedrijfsdoelstellingen met de richting waarin de ICT zich ontwikkelt. Een ICT Architectuur is hiervoor een uiterst geschikt instrument. 

De architectuur is een blauwdruk van de ICT voorzieningen van een organisatie. De IT functionaliteit is hierbij optimaal afgestemd op de bedrijfsbehoeften. De ICT voorzieningen zijn daarbij in onderlinge samenhang vastgelegd. 

Een goede architectuur:
- biedt een organisatie mogelijkheden om sturing te geven aan ICT ontwikkelingen,
- biedt waarborgen voor een goede afstemming van de ICT op de bedrijfsbehoeften,
- sluit aan op de mogelijkheden van de organisatie,
- biedt een instrument om innovatie van organisatie en ICT vorm te geven,
- is begrijpelijk voor bestuurders en IT ontwikkelaars,
- geeft duidelijke richting en
- is in tijd realiseerbaar en praktisch gericht, dus geen hoogdravende abstracte verhalen maar een realistisch verhaal met duidelijk perspectief.

Nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied en de dynamiek van de markt vragen om continue ontwikkeling van organisaties en het optimaal benutten van ICT mogelijkheden.  Deze dynamiek vraagt om een ICT architectuur die continue in ontwikkeling is, flexibel is (agile) en zich mee ontwikkelt met de organisatie.

ICT architectuur is hiermee de spil tussen de organisatie, de ontwikkelaars van ICT diensten, de leveranciers van cloud diensten en ICT beheerders. De architectuur is een middel om samenhang zichtbaar te maken, ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en vooral een communicatiemiddel.

 

Zie ook: Waarom architectuur?